• Арнайы нұсқа
  • Мобильді нұсқа

You are here

Ереже

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің
Қостанай облысы бойынша департаменті туралы
ЕРЕЖЕ

 

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті (бұдан әрі – Департамент) белгіленген құзыреттілік шегінде мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бақылау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу салаларында реттеушілік, іске асыру және бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің (бұдан әрі – Агенттік) аумақтық органы болып табылады.
2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Президенті мен Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. Департамент мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
4. Департамент азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, Департамент мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Департамент өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Департамент басшысының бұйрықтарымен ресімделетін шешімдерді қабылдайды.
7. Департаменттің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітіледі.
8. Департаменттің заңды мекенжайы: 110007, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қасымханова, 34.
9. Департаменттің толық атауы – «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже Департаменттің құрылтай құжаты болып табылады.
11. Департаменттің қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Департаменттің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында Департаментке кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады. Егер Департаментке заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.
 
2. Департаменттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
13. Міндеттері:
1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын бақылау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу салаларында мемлекеттік саясатты іске асыру;
2) мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы заңнаманы сақтау, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мәселелерінде жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдардың және орталық мемлекеттік органдарының аумақтық бөлімшелерінің (бұдан әрі – мемлекеттік органдар) қызметін үйлестіру;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың пайда болу себептері мен жағдайларын азайту.
14. Департаменттің функциялары:
1) мемлекеттік қызмет саласында стратегиялар мен бағдарламаларды іске асыруға қатысу;
2) мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл салаларында нормативтік құқықтық базаны жетілдіруге қатысу;
3) Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік қызметшілерге консультация беру;
4) электрондық түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді қоспағанда, мемлекеттік органдарда персоналды басқарудың тиімділігін және мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалауды жүзеге асыру;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ғылыми-зерттеуді, оқытуды, баспа қызметін жүзеге асыруға қатысу;
6) мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау;
7) құзыреті шегінде реттеушілік, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге асыру.
15. Департаменттің мемлекеттік қызмет саласындағы функциялары:
1) мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру, әлеуметтік-құқықтық қорғалуы жөніндегі ұсыныстар әзірлеу;
2) мемлекеттiк қызмет персоналы жөнiндегi автоматтандырылған бірыңғай дерекқорды (ақпараттық жүйені) қалыптастыру бойынша жалпы үйлестіруді қоса алғанда, мемлекеттік саяси және әкімшілік қызметшілерінің кадр құрамы жай-күйінің, сондай-ақ мемлекеттік қызметтің мемлекеттік саяси және әкімшілік лауазымдарының мониторингін жүргізу;
3) мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі, оның ішінде шетелдерде мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру;
4) мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша мемлекеттік тапсырысты қалыптастыруды және орналастыруды үйлестіру;
5) мемлекеттік тапсырыс негізінде мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттырудың бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған адамдардың мемлекеттік қызмет өткеруіне мониторингті жүзеге асыру;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік әкiмшiлiк қызметшілерді, мемлекеттік әкiмшiлiк лауазымдарға орналасуға кандидаттарды және құқық қорғау қызметіне кіретін азаматтарды тестілеуді ұйымдастыру;
7) орталық мемлекеттік органның немесе оның ведомствосының аумақтық бөлімшесінде не жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органда төменгі емес «Б» корпусының өзге де бос және (немесе) уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған жалпы конкурстың өткізуін келісу;
8) азаматтардың жеке қасиеттеріне бағалау жүргізе отырып, қорытынды беру;
9) «А» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметінің кадр резервін қалыптастыруға қатысу;
10) мемлекеттік органның аумақтық бөлімшелері әзірлейтін «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптарын, қойылатын біліктілік талаптарына үміткердің сәйкес келуі бөлігінде «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына тағайындауларды, сынақ мерзімінен өтпеген мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді жұмыстан шығаруды келісу;
11) мемлекеттік органдардың мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру жөніндегі қызметін үйлестіру;
12) мемлекеттiк органдардың немесе лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет саласындағы заңнаманы бұзу, сондай-ақ қызметтік әдепті сақтау мәселелерi бойынша әрекеттерi (әрекетсіздігі) мен шешiмдеріне жеке және заңды тұлғалардың шағымдарын қарау;
13) мемлекеттік органдармен мемлекеттік қызмет саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебінің сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
14) мемлекеттік қызметшілерге қатысты тәртіптік істерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қарау;
15) мемлекеттік әкімшілік қызметшілерден мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін берілген тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алып тастауға келісім беру;
16) мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің тәртіптік істерін қарау жөніндегі мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссияларының жұмысын үйлестіру;
17) әдеп жөніндегі уәкілдің қызметін үйлестіру және әдістемелік қамтамасыз ету;
18) персоналды басқару қызметтерінің (кадр қызметтерінің) қызметін үйлестіру және әдіснамалық басшылықты жүзеге асыру;
19) лауазымды адамдар мен мемлекеттiк органдарға олардың мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерін бұза отырып қабылдаған шешiмдерiнiң күшiн жою туралы ұсыныстар енгiзу;
20) мемлекеттік органдарға өз құзыреті шегінде, мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша тексеру нәтижелерінде анықталған бұзушылықтарды жою туралы қаралуға міндетті ұсынулар енгізу.
16. Департаменттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы функциялары:
1) мемлекеттік органдар, ұйымдар және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау;
2) қоғамның сыбайлас жемқорлықты қабылдау деңгейін барынша азайтуға бағытталған, азаматтық қоғам институттарымен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл;
3) мемлекеттік органдар басшыларының қарауына мемлекеттік органдар, ұйымдар және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметінде сыбайлас жемқорлықтың туындау себептері мен жағдайларын барынша азайту және жою жөнінде ұсынымдар енгізу;
4) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдауды жүзеге асыру;
5) мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау нәтижелері бойынша шығарылған, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі ұсынымдарды орындауын мониторингілеу;
6) қылмыстар профилактикасы, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, қоғамның және мемлекеттің мүдделерін қорғауға, халық тарапынан сенім мәселелеріне басымдық бере отырып, өкілді органдар мен жұртшылық беретін сыртқы бағалау тетіктерін айқындай отырып, сыбайлас жемқорлық деңгейінің рейтингтік бағасын енгізіп, есептілік және қызметті бағалау жүйесін жетілдіруге, сондай-ақ азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықтың түрлі нысандарын белгілеуге қатысу;
7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыруға қатысу, халықтың сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері туралы хабардар болуын арттыру;
8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру саласында білім беру бағдарламаларын жетілдіру бойынша жұмысқа қатысу;
9) Қазақстан Республикасының Президентіне Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы жыл сайынғы ұлттық баяндаманының жобасын дайындауға агенттіке ұсыныс енгізу;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың оң тәжірибесін зерделеу және тарату;
11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған, сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру мен тәрбиелеу, ақпараттық және түсіндіру қызметі, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орындау бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыруда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілеріне жәрдемдесу және әдістемелік көмек көрсету;
17. Департаменттің мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бақылау саласындағы функциялары:
1) мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына қызметті алушылардың қанағаттанушылығына мониторингті жүзеге асыру;
2) мемлекеттік органдардан мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын ішкі бақылау нәтижелері туралы ақпаратты сұрату;
3) мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;
4) мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыруға қатысу;
5) мемлекеттік органдар көрсететін қызметтердің сапасын арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
6) жеке тұлғалар мен коммерциялық емес ұйымдарға мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша ақпараттық, кеңестік, әдістемелік қолдау көрсету. Департамент Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілермен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
18. Департаменттің құқықтары:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазымды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату және алу;
2) мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша тексерулер жүргізу, тексерулер жүргізуге мемлекеттік органдардың келісімімен олардың жұмыскерлерін тарту;
3) мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызмет мәселелері бойынша тексеру нәтижелерінде анықталған бұзушылықтарды жою туралы өз құзыреті шегінде қаралуы міндетті ұсынулар енгізу;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда уәкілетті органдардан және лауазымды адамдардан ревизиялар, салықтық және басқа тексерістер, аудит және бағалау жүргізу туралы ұсыныстар енгізу;
5) Департаментке және оның құрылымдық бөлімшелеріне жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпарат жүйелерімен пайдалану;
6) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық мәселелері бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Қостанай облысы бойынша департаментімен өзара іс-қимыл жасау;
7) басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен Департамент қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл жасау;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
19. Департаменттің міндеттері:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шаралар қабылдау;
2) Департаменттің қызметіне қатысты мәселелер бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
 
3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру
20. Департаментті Департаментке жүктелген міндеттердің орындалуына және функцияларын жүзеге асыруына дербес жауапты болатын Басшы басқарады.
21. Департамент басшысын Министрмен келісу бойынша Министрліктің Жауапты хатшысы қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
22. Департамент басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары (оның ішінде Әдеп жөніндегі кеңес хатшылығының меңгерушісі) болады.
23. Департамент басшысының өкілеттігі:
1) Департаменттің жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық жасайды, Департаменттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне бақылауды жүзеге асырады;
2) Департамент жұмыскерлерінің (қызметкерлерінің) және оның құрылымдық бөлімшелері басшыларының өкілеттіктерін айқындайды;
3) өз өкілеттіктері шегінде Департаменттің және оның құрылымдық бөлімшелері жұмыскерлерінің (қызметкерлерінің) орындауы үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Департаменттің жұмыскерлерін (қызметкерлерін) қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, көтермелеу, материалдық көмек көрсету және тәртіптік жаза қолдану мәселелерін шешеді;
5) Агенттіктің қарауына Департаменттің, оның құрылымдық бөлімшелерінің жұмыскерлерін (қызметкерлерін) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтармен марапаттау және құрметті атақтарын беру туралы ұсыныстар енгізеді;
6) заңнамаға сәйкес мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен қарым-қатынастарда Департамент атынан өкілдік етеді;
7) өз құзыретіне жататын басқа да мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды. Департамент басшысы орнында болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
24. Департамент басшысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзінің орынбасарларының өкілеттіктерін белгілейді.
25. Департамент басшысының Департамент жанындағы консультативтік-кеңесші органдар құруға құқығы бар.
 
4. Департаменттің мүлкі
26. Департаменттің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
Департаменттің мүлкі мемлекет берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда), Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
27. Департаментке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
28. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, Департаменттің өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруына немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуіне құқығы жоқ.
 
5. Департаментті қайта ұйымдастыру және тарату
29. Департаментті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
 

 

 

 

 

Мобильді нұсқа RSS Сайт картасы